Hem Bilder Glasmuseum Om föreningen Skrifter
 Om föreningen

  Styrelsen
  Dokument

 Hembygdsföreningen Gamla Reijmyres styrelse
Ordförande Anders Rådenstein 070-291 08 93
Vice ordförande Lotta Wall 073-027 43 97
Kassör Kerstin Skagerström 073-396 09 21
Sekreterare Mikael Maasing 070-652 44 75
Ledamot Claes-Göran Nilsson 072 450 00 78
Ledamot Jesper Waleij 073-069 43 82
Suppleant Ingvar Pettersson 070-321 57 01
Suppleant Carl-David Söderback 070-625 99 47
0