Hem Bilder Glasmuseum Om föreningen Skrifter
 Om föreningen

  Styrelsen
  Dokument

 Hembygdsföreningen Gamla Reijmyres styrelse
Ordförande Anders Rådenstein 070-291 08 93
Vice ordförande Thomas Lindholm 076-881 31 76
Kassör Kerstin Skagerström    073-396 09 21
Sekreterare Mikael Maasing 070-652 44 75
Ledamot Jörgen Holm   070-646 68 60
Ledamot Bengt Eriksson 070-358 44 44
Ledamot Carl-David Söderback  070-625 99 47
Suppleant Ingvar Pettersson 070-321 57 01
Suppleant Vakant    
   

Produktion: www.beki.se